Rental Shop

Reservering

Een reservering is eenvoudig te maken door de offerte die u van ons toegestuurd krijgt te bevestigen. Dit doet u door op de digitale link ‘Sign this document in a digital way’ te klikken. Na het online zetten van uw handtekening komt uw reservering bij ons binnen. Houdt er rekening mee dat uw reservering onder voorbehoud van ontvangst van uw betaling is.

Weet u niet wat u moet reserveren?
Geen probleem! Ons ervaren team helpt u graag verder en kan u adviseren over al de mogelijkheden. Neem contact met ons op via telefoon of e-mail voor maatadvies.

Transport

Bezorgen en ophalen van de goederen kunnen wij verzorgen tegen een vergoeding.
 U kunt onze transportservice al boeken bij bestedingen vanaf €125,- Excl. BTW aan materiaal. Onze transporttarieven zijn berekend op basis van levering tijdens onze openingstijden. Indien wij onze goederen buiten de openingstijden dienen te bezorgen of op te halen, zal hiervoor een toeslag berekend worden. Afspraken over levertijden buiten onze normale openingstijden dienen vooraf gemaakt te worden met een van onze medewerkers.

Al onze goederen worden zoveel mogelijk aangeleverd in kratten, flightcases en transporthoezen. Deze goederen blijven op het afleveradres achter. Bij het ophalen van de goederen dient alles op dezelfde manier en locatie klaar te staan, zoals u de goederen van ons ontvangen heeft. De goederen worden op de begane grond, mits er geen trappen of andere obstakels zijn, direct achter de eerste deur afgeleverd op een vrije laad cq. loslocatie, De aflever cq. ophaallocatie dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten).
 Dit geldt tevens voor de aanrijroute.

De afstand tussen de aflever cq. ophaal locatie en ons transportmiddel mag maximaal 25 meter bedragen. Indien de goederen niet goed klaar staan voor transport, en wij op een later moment de goederen dienen op te halen, worden hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht. Eventuele parkeerkosten worden op nacalculatie in rekening gebracht.

De goederen worden tussen 9:00 en 17:00 uur afgeleverd cq. opgehaald, met mogelijkheid tot uitlopen. U kunt één werkdag voor het ingaan van de huurperiode tussen 16.00 -17.00 uur contact met ons opnemen voor een tijdsindicatie. Levering buiten kantooruren is mogelijk tegen toeslag. Informeer naar de toeslag voor uw aanvraag. Deze tijdsindicatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Overschrijding van deze tijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding de gesloten overeenkomst. Eventuele wachttijden worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 
Indien er afwijkingen zijn m.b.t. het bovenstaande, dan zullen hierover vooraf afspraken gemaakt dienen te worden.

Op- & Afbouw

U kunt de op- & afbouw van de door u gehuurde materialen door ons tegen meerprijs laten uitvoeren, onder de conditie dat u tevens transport heeft geboekt. De meerprijs is afhankelijk van de hoeveelheid materialen door u besteld en een schatting van de te verwachten werkzaamheden. Mochten deze onverhoopt door omstandigheden uitlopen zullen wij de meeruren voor u op nacalculatie berekenen.

De kosten voor op- & afbouw worden, indien aangevinkt, reeds voor u geschat in de winkelwagen van onze rental shop. Deze optie is mogelijk bij bestellingen van €200,- Excl. BTW of meer. Op- & afbouw tarieven zijn gebaseerd op een op- & afbouw moment op werkdagen tussen 09:00 – 17:00. Buiten kantooruren is er een toeslag van toepassing.

Show personeel

Voor het bedienen van de gehuurde materialen kunt u tevens bij ons terecht. Show personeel prijzen worden per project bepaald. Show personeel bediend uitsluitend apparatuur bij HWC Events & Rental gehuurd.

Betaalprocedure en betaalmethodes

U ontvangt via onze verhuur shop of via de e-mail een offerte. Zodra u deze geaccordeerd heeft ontvangt u van ons de factuur. U kunt deze voldoen via bankoverboeking of via één van onze online betaalmethodes zoals onder andere; iDeal, Paypal, Creditcard, Sofort Banking, Mister Cash. Door op de link onderaan de eerste pagina van uw factuur te klikken komt u in de online betaalomgeving. Betalingen dienen minimaal één dag voorafgaand aan de ophaal- of afleverdatum te zijn voldaan om (uit)levering te garanderen.

Verzekering

Bij het aangaan van een huurovereenkomst mag de verhuurder er stilzwijgend vanuit gaan dat u als huurder volledig verzekerd bent voor de gehuurde materialen en de hierbij geldende nieuwprijs hiervan. De klant is verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van de materialen gedurende transport, opbouw, show of afbouw.

Heeft u nog geen verzekering die de door u gehuurde materialen dekt? Er zijn vele organisaties die u kunnen voorzien van een evenementen verzekering. Wij raden aan bij uw eigen verzekeraar te informeren naar de mogelijkheden. Helaas kunnen wij als verhuurder geen verzekeringen verstrekken. Wanneer u bij uw verzekeringsmaatschappij gaat informeren raden wij aan voorafgaand contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen voorzien van de benodigde verzekerde waarde.

Uitleg iconen

Aan de rechterzijde van onze productpagina’s vind u icoontjes die u meer vertellen over het gebruikersgemak en de transportomvang van het desbetreffende product. Hieronder vind u de toelichting bij de icoontjes.

Gebruikersgemak

Dit product is plug & play. Het aansluiten, ophangen of bedienen van dit product is zonder kennis of ervaring mogelijk.

 

Voor het opbouwen en bedienen van dit product is enige technische kennis en/of inzicht benodigd.

 

Dit product is alleen geschikt voor de AV professional. Voor het gebruik van dit product is specifieke technische kennis vereist.

 

Transportomvang

Het product past in een reguliere personenauto, mits leeg. Indien nodig moeten de achterbanken neergeklapt kunnen worden.

 

Voor dit product is een kleine bestelwagen nodig met minimaal 2 meter laadlengte.

 

Dit betreft een groot of zwaar product. Een meubelbak of vrachtwagen met laadklep is benodigd.

Privacyverklaring (AVG)

HWC Events & Rental, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor specifieke vragen en/of opmerkingen ten aanzien hiervan kan contact via email worden opgenomen met info@hwc-er.nl.

Persoonsgegevens
HWC Events & Rental verwerkt enkel de persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het leveren van onze producten/diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bankrekeningnummer(s)
– BTW nummer(s)
– KvK nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Om gebruik te maken van onze diensten, dienen wij over een aantal essentiële gegevens te beschikken voor het uitvoeren van de opdracht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor productionele doeleinden en door de opdrachtgever zelf versterkt via offerte- of contactformulier op de website dan wel via email.

Er wordt niet gevraagd om een geboortedatum. Wij kunnen er derhalve ook niet op toezien dat ook gegevens van bezoekers onder de 16 jaar aan ons worden verstrekt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
HWC Events & Rental verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met u op te nemen om essentiële informatie met betrekking tot de uitvoer te kunnen afstemmen
– Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten
– Het afhandelen van de betalingen
– Belastingaangifte

Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden en versturen derhalve ook geen nieuwsbrieven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er worden op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke (bijvoorbeeld een medewerker) tussenkomst. HWC Events & Rental gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Rentman: Verhuursoftware
– Trans IP: Webhosting
– Exact: Boekhoudsoftware

Bewaartermijn persoonsgegevens
HWC Events & Rental bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Delen persoonsgegevens met derden
HWC Events & Rental verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Onze website maakt alleen gebruik van technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van de cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook de werking van de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op de juiste manier in te stelle, zodat dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HWC Events & Rental.

U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hwc-er.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens .

Beveiliging persoonsgegevens
HWC Events & Rental neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hwc-er.nl

Algemene Voorwaarden

Op als onze offertes en aanbiedingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

U kunt de Algemene Voorwaarden via deze link bekijken.

Vaste klanten korting

Bij HWC Events & Rental geloven we in duurzame relaties met onze klanten en een transparant beleid. Daarom hebben wij ondanks onze lage basisprijzen speciaal voor onze terugkerende klanten een aantrekkelijke korting oplopend tot maximaal 20% op materiaal. Om in aanmerking komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen;

  • Minimaal 3-maal gehuurd bij HWC Events & Rental over een periode van 3 maanden met een bestedingsbedrag van niet minder dan €350,- Excl. BTW (exclusief BTW, personeel en transport).
  • Volledig vlekkeloze betalingsgeschiedenis bij HWC Events & Rental en geen openstaande posten voor aangaan nieuwe huuropdracht.
  • Geen geschiedenis van materiële schade of schenden van tijdsafspraken bij HWC Events & Rental.

Alle gegeven kortingen vervallen bij een betaling buiten de aangegeven betalingstermijn en worden na-gefactureerd.

Weekend huur

Wil jij materiaal huren voor een weekenddag? Geen probleem. Weekendverhuringen kunnen op vrijdag opgehaald of bezorgd worden en op maandag weer worden teruggebracht of opgehaald. In het weekend zijn onze vestigingen gesloten. U betaald uitsluitend voor uw gebruikersdag. U betaald dus niet extra voor het feit dat wij gesloten zijn in het weekend.

Meerdaagse huur

Voor meerdaagse huur hebben wij een voordelige staffelkorting. Deze word reeds in de winkelwagen van onze verhuur shop en in onze maatoffertes verwerkt. Meerdaagse huur korting word als volgt bepaald;

1 dag dagprijs x1 25-35 dagen dagprijs x8
2 dagen dagprijs x1,5 36-42 dagen dagprijs x9
3 dagen dagprijs x2 43-49 dagen dagprijs x10
4 dagen dagprijs x2,4 50-56 dagen dagprijs x11
5 dagen dagprijs x2,8 57-61 dagen dagprijs x12
6 dagen dagprijs x3 2-3 maanden dagprijs x13
7 dagen dagprijs x3,2 3-4 maanden dagprijs x16
8 dagen dagprijs x3,4 4-5 maanden dagprijs x19
9 dagen dagprijs x3,8 5-6 maanden dagprijs x22
10 dagen dagprijs x4,2 6-7 maanden dagprijs x25
11 dagen dagprijs x4,6 7-8 maanden dagprijs x28
12 dagen dagprijs x5 8-9 maanden dagprijs x31
13 dagen dagprijs x5,4 9-10 maanden dagprijs x34
14 dagen dagprijs x5,8 10-11 maanden dagprijs x37
15-21 dagen dagprijs x6 11-12 maanden dagprijs x37
22-28 dagen dagprijs x7 1 jaar dagprijs x44