NEN3140

Ben je technicus in de audiovisuele industrie of heb je een bedrijf dat werkt met elektrische apparaten? Dan is de kans groot dat deze norm je bekend voorkomt. Waarschijnlijk weet je dan ook waarom deze noodzakelijk is. Ben je een organisator of producer van een evenement? Dan heb je waarschijnlijk geen technische achtergrond en ben je niet of minder bekend met deze norm. Maar geen nood, hier gaan we wat aan veranderen.

In deze blog zullen wij meer duidelijkheid scheppen over het hoe en waarom van NEN3140. Waarom is dit voor jouw als evenementen organisator belangrijk? Hoe dient de evenementenlocatie hiermee om te gaan? Welke eisen worden er gesteld aan jouw leverancier? En wat zijn de criteria waaraan de technici zich moeten houden? Allemaal vragen waarop je antwoord zult krijgen bij het lezen van deze blog.

Hoe moet ik NEN3140 toepassen bij evenementen?

Wat is NEN3140?

Allereerst, wat is NEN3140 precies? Sec genomen is de NEN3140 norm een uitwerking van de algemene eisen op het gebied van elektrische veiligheid zoals opgenomen in de ARBO wetgeving. In de evenementenindustrie betekent dit dat de leverancier verplicht heeft te voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidsregels die de ARBO wetgeving voorschrijft om hiermee een elektrische veilige situaties te creëren voor medewerkers en bezoekers dan wel deelnemers. Kortom het helpt om de elektrische veiligheid de waarborgen voor, tijdens én na afloop van het evenement.

Is NEN3140 Verplicht?

De meest belangrijke vraag is misschien wel ‘is een jaarlijkse NEN3140 keuring verplicht?’. Daar kunnen we kort over zijn. Ja. De NEN3140 norm is op basis van de ARBO wetgeving verplicht bij het werken met elektrotechnische risico’s. Dat klinkt erg vaag, maar de norm heeft simpelweg als doel om het werken met elektrische installaties en apparatuur veiliger te maken en hiermee de kans op elektrocutie of kortsluiting tot een minimum te beperken.

Hoe passen we dit toe?

In de evenementenindustrie dient deze normering tweezijdig toegepast te worden. De evenementenlocatie dient te zorgen voor een veilige elektrische installatie. Dit betekent dat de stopcontacten, de meterkast en geïnstalleerde bekabeling op de locatie periodiek (jaarlijks) geïnspecteerd moeten worden.

Wij als audiovisueel leverancier dienen ons ook aan de NEN3140 normering te houden. Aangezien wij allerlei elektronische apparatuur aansluiten op de stopcontacten van de locatie, zou het vreemd zijn als hetgeen wij aansluiten niet gekeurd zou hoeven worden. Wij dienen daarom tevens al onze elektrische arbeidsmiddelen jaarlijks te onderwerpen aan een inspectie. Hieronder valt alle audiovisuele apparatuur die gevoed wordt door stroom, maar uiteraard ook alle bekabeling die hiervoor nodig is, zoals verlengsnoeren en aanvoerkabels.

Deze jaarlijkse inspectie mag enkel uitgevoerd worden door een gecertificeerd keurmeester. Natuurlijk beschikken wij over verschillende keurmeesters, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat de gehuurde apparatuur altijd veilig te gebruiken is en tijdig onderworpen is aan een nieuwe periodieke keuring. Alleen het beste is ten slotte goed genoeg.

NEN3140 keuring

Volgens de ARBO wetgeving in Nederland is een werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en arbeidsmiddelen jaarlijks onderworpen worden aan een NEN3140 keuring. Dit geldt dus niet alleen voor ons als audiovisueel leverancier, maar ook voor de boormachine van een aannemer, de zaagmachine van de hovenier en föhn van de kapster.

Daarom kun je bij ons terecht voor het keuren van jouw materialen. Op deze manier kun jij zonder zorgen je favoriete werk uitvoeren en dragen wij zorg voor veilig materiaal. Wil jij tussen de 1 en 24 items laten keuren, dan bedragen de kosten €10,- per stuk. Is het aantal te keuren apparaten, kabels of machines tussen de 25 en 49 stuks, dan bedragen de kosten nog maar €9,- per stuk. Als je meer dan 50 apparaten of kabels wil laten keuren bedragen de kosten slechts €8,- per keuring.